สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม เทคนิคคอล โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 52/10-11 หมู่ที่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทร: (034) 140-344

แฟกซ์: (034) 140-344

มือถือ: 086-5386629

Email: sales@siamtechnical.com

facebook: www.facebook.com/stscontor

trivoo